Belastingplan 2021: Alles wat u moet weten

Gepubliceerd op:
september 17, 2020

Belastingplan 2021: Alles wat u moet weten

Op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september en het begin van het nieuwe werkjaar voor het kabinet, werd zoals
gewoonlijk de miljoenennota, regeerakkoord en het belastingplan voor 2021 voorgelezen door de
Koning. Wij sommen de belangrijkste punten uit het belastingplan 2021 voor u op.

Coronamaatregelen

Een van de rode lijnen in het belastingplan voor 2021 is het gevolg wat het coronavirus op de
Nederlandse economie heeft en zal hebben. Om de coronacrisis zoveel mogelijk beperkt te houden zijn
hiervoor verschillende maatregelen gepresenteerd. Werknemers die door deze crisis hun baan
verliezen, moeten zich zo makkelijk mogelijk kunnen omscholen. Daarom hoeven werkgevers
voortaan geen loonheffingen meer te betalen voor scholingskosten welke zijn gemaakt ná het
beëindigen van het dienstverband.

De eerder aangekondigde verlaging van het hoge VPB-tarief is van de baan; het huidige hoge tarief
van 25% zal in 2021 blijven bestaan zodat het kabinet financiële ruimte kan creëren om juist nu de
economie te versterken. De verlaging van het lage VPB-tarief naar 15% gaat in 2021 wel door. Vanaf
2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000,- in plaats van € 200.000,-. In 2022 zal deze
grens verder worden verhoogd tot en met een winst van € 395.000,-.

Algemene maatregelen

Naast de coronamaatregelen kent het nieuwe belastingplan een aantal algemene maatregelen:

Arbeidskorting, algemene heffingskorting en inkomstenbelasting 2021

De verhoging van de arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, wordt een jaar naar voren gehaald
en zal dus al vanaf 2021 zijn intrede doen. Zowel werknemers als zelfstandigen zullen hiervan
profiteren. Voor 2021 stond al een verhoging van de algemene heffingskorting van € 60,- en deze
wordt extra verhoogd met € 22,-. Verder zal het basistarief (voor een inkomen tot € 68.507,-) in de
inkomstenbelasting dalen van 37,35% naar 37,10% in 2021. Dit tarief zal het kabinet verder verlagen
in de daaropvolgende jaren, tot uiteindelijk 37,03%.

Overdrachtsbelasting 2021

De toegang tot de woningmarkt zal voor starters worden verbeterd. Vanaf 2021 betalen
huizenkopers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist
meer betalen: van 6% naar 8%.

Vermogensbelasting 2021

Spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000,- (of € 100.000,- met fiscaal partner)
betalen vanaf 2021 geen belasting meer over dat vermogen. Het tarief van de vermogensbelasting gaat wel iets
omhoog: van 30% naar 31%.

Autobelasting 2021

De autobelastingen worden aangepast aan de scherpere milieueisen. De stroom bij oplaadpunten
voor elektrische auto’s blijft wel relatief goedkoop tot en met 2022.

Maatregelen voor ondernemers

Ook voor ondernemers zullen er een aantal zaken veranderen, waaronder een investeringskorting, de zelfstandigenaftrek, vermogensaftrek en verliesverrekening.

Baan-gerelateerde investeringskorting (BIK)

Vanaf 2021 zal er een nieuwe investeringskorting zijn intrede doen: de baan gerelateerde
investeringskorting (BIK). Deze regel houdt in dat de loonheffing voor ondernemers die investeren
omlaag gaat, doordat ze een korting krijgen op de investering. De korting wordt voor 2 jaar
ingevoerd.

Zelfstandigenaftrek 2021

De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Het kabinet compenseert dit, zodat de meeste
zelfstandigen er volgend jaar nog steeds op vooruit gaan (door de arbeidskorting en wijziging
inkomstenbelasting). Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek sneller en sterker af, bovenop de
stappen die vorig jaar al zijn ingezet. Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaag totdat deze
in 2036 uitkomst op € 3.240,-. Dit was oorspronkelijk € 5.000,- in 2028. Hiermee worden de
verschillen in belastingdruk tussen werknemers en zelfstandigen verminderd.

Vermogensaftrek 2021

Ook wordt er gekeken naar het fiscaal gelijker behandelen van vreemd- en eigen vermogen.
Bedrijven financieren nu veel met leningen en zijn daardoor kwetsbaar. Lenen (vreemd vermogen)
wordt nu fiscaal bevoordeeld. Onderzocht wordt of dit met een vermogensaftrek effectief kan
worden aangepakt, waarbij het aanscherpen van een generieke renteaftrekbeperking zal worden
meegenomen.

Verliesverrekening 2021

De verliesverrekening bij bedrijven wordt per 2021 beperkt; dit levert structureel 555 miljoen
euro op. De vennootschapsbelasting die door bedrijven wordt betaald is hierdoor constanter en de
groep bedrijven die in een jaar helemaal geen belasting betaalt, wordt kleiner.

Wat betekent het belastingplan 2021 voor u?

De gevolgen die het nieuwe belastingplan voor u zal hebben hangt af van uw situatie:

Bent u in loondienst?

Dankzij de verlaging van het basistarief zal een gezin met een modaal inkomen er gemiddeld € 45,-
per maand in nettoloon op vooruit gaan.

Bent u ondernemer?

Ondanks de verlaging van de zelfstandigenaftrek, profiteert u ook van de verlaging van de
inkomstenbelasting. Voor een ondernemer met personeel loont het om te gaan investeren
(bijvoorbeeld in nieuwe machines of computers), omdat zij gebruik kunnen maken van de extra
investeringskorting.

Heeft u een bv-structuur?

U profiteert dan van zowel de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting als van de
verlaging in de inkomstenbelasting. U kunt tevens gebruik maken van de nieuwe baan-gerelateerde
investeringskorting.


Ontvang nu het gratis e-book

'17 essentiële tips voor startende ondernemers'

Leer van de fouten van ondernemers die jou voorgingen en maak een vliegende start met jouw bedrijf!

742 ondernemers gingen je voor.

17 essentiële tips voor startende ondernemers
× Hoe kunnen we u helpen?