De “OVOB”, oftewel KOR 2020.

Gepubliceerd op:
september 17, 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat veranderen! Tot en met 2019 had u te maken met de KOR als u minder dan € 1.883,- btw betaalde in een boekjaar. U kwam dan in aanmerking voor belastingvermindering of -vrijstelling. In 2020 wordt deze vervangen door de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Deze regeling gaat veranderen.

Wat verandert er in 2020?

Allereerst de naam… Wat mij betreft blijft het in de volksmond nog steeds KOR, dat klinkt toch wat beter. Verder heeft de belastingdienst een andere insteek gekozen, niet meer een vermindering of vrijstelling op basis van een te betalen btw bedrag per jaar, maar op basis van omzet. In het kort:

  • U heeft minder dan €20.000,- omzet in een boekjaar;
  • Elke rechtsvorm kan opteren voor de vrijstelling;
  • De regeling geldt voor 3 jaar.

Deelname aan de KOR kan u vrijstelling voor de btw garanderen. Dit betekent dat u geen btw op uw facturen meer hoeft te zetten, maar u mag ook geen btw aftrekken van uw inkopen. Kortom: u bent niet meer btw plichtig. Als u al onder de “oude” KOR regeling viel, wordt deze automatisch omgezet naar de nieuwe regeling. Hier zal de belastingdienst u over informeren.

Interessant voor uw onderneming?

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan zou de regeling voor u interessant kunnen zijn. Laat u hier goed over informeren door uw adviseur! Houdt in ieder geval rekening met de volgende punten:

  • Wilt u een investering doen? De btw over deze investering kunt u niet terugvorderen;
  • Heeft u een investering gedaan in de afgelopen 5 jaar en de btw teruggevorderd? Dan kunt u een herziening van de btw verwachten als de btw meer is dan € 2.500,- gedeeld door 5 jaren (oftewel € 500,- per jaar). Deze btw moet u alsnog afdragen. Voor onroerende zaken rekent u met 10 jaren.
  • Als u in een boekjaar de € 20.000,- grens overschrijdt, moet u vanaf dat moment weer met btw gaan factureren en afdragen.

Voorbeeld herziening btw:
U heeft bijvoorbeeld een bureau gekocht in de afgelopen 5 jaar met € 600,- btw. Deze heeft u teruggevorderd. Wat verandert de OVOB aan deze situatie? Per jaar is dit € 120,- aan btw (totaal bedrag delen door het aantal jaar), dit is minder dan € 500,- dus dit hoeft niet te worden herzien.

Deelname

De regeling is vrijwillig aan te vragen voor 20 november 2019 en gaat in op 1 januari 2020. De keuze geldt voor 3 jaar.

Twijfelt u nog of deze regeling interessant is voor uw onderneming? U kunt ons altijd even bellen of whatsappen met uw vraag!

Ontvang nu het gratis e-book

'17 essentiële tips voor startende ondernemers'

Leer van de fouten van ondernemers die jou voorgingen en maak een vliegende start met jouw bedrijf!

742 ondernemers gingen je voor.

17 essentiële tips voor startende ondernemers
× Hoe kunnen we u helpen?