NOW 2.0-regeling: aan deze voorwaarden moet je voldoen

Gepubliceerd op:
juli 13, 2020

Ondanks dat de cijfers van het RIVM steeds meer de goede kant op gaan, heeft het coronavirus de bedrijven en de werkgelegenheid nog steeds in zijn greep. Vanaf 6 juli is het daarom mogelijk om in navolging van de NOW 1 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), de NOW 2.0 aan te vragen. In dit artikel lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat de verschillen zijn tussen beide NOW-regelingen.

Tweede ronde NOW

Tijdens de tweede aanvraagperiode wordt er tegemoet gekomen in de gemaakte loonkosten voor een periode van vier maanden: juni, juli, augustus en september 2020. De loonsom van maart 2020 wordt hierbij als basis genomen; goed nieuws voor werkgevers die afhankelijk zijn van het seizoen en/of in januari geen personeel in dienst hadden. Ook wordt de forfaitaire opslag verhoogd van 30% naar 40% waardoor er meer financiële ruimte gecreëerd wordt om de salarissen door te betalen, andere loonkosten te dekken en zo de werkgelegenheid in stand te houden.

Bedrijven met ten minste 20% omzetverlies kunnen, nog steeds, aanspraak maken op de subsidie. Hier zijn wel enkele (aanvullende) voorwaarden aan verbonden.

Verschillen met NOW 1

Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van NOW 2.0-regeling over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt alleen voor bedrijven die meer dan € 100.000,- aan voorschot op de NOW 2.0 ontvangen of meer dan € 125.000,- totaal aan NOW 2.0 ontvangen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan.

Een andere NOW 2.0-voorwaarde is dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Het kabinet helpt de werkgevers en werknemers hierbij door het opzetten van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Dit programma wordt (kosteloos) beschikbaar vanaf augustus en zal onder andere bestaan uit kortdurende cursussen voor het leren van een specifieke vaardigheid, vakgerichte bijscholing of een eerste module van een langer omscholingstraject. In het digitale register zullen naar verwachting zo’n 80.000 opleidingen en trainingen beschikbaar worden gesteld. De scholing zelf is geen onderdeel van een voorwaarde van de NOW 2.0-regeling, de inspanningsverplichting is dit wel.

Collectief ontslag

Ook collectief ontslag wil de overheid zien te voorkomen, door deze toe te voegen als voorwaarde voor deelname aan de NOW 2.0. Zo moet een bedrijf, die meer dan 20 werknemers wilt ontslaan, een akkoord hebben met de vakbond of andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt het akkoord of een mediation-verzoek en wordt er toch melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag tussen 29 mei 2020 en 1 oktober 2020 en voor 20 of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een terugbetaling van de NOW 2.0 van 5% op het totale subsidiebedrag. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in de NOW 2.0. In dit geval hoeft alleen de ontvangen subsidie worden terugbetaald.

Berekening tegemoetkoming

Net als in de NOW 1 moeten werkgevers het loon aan de betrokken werknemers voor 100% doorbetalen als zij gebruikmaken van de tegemoetkoming. Achteraf wordt bepaald wat de omzetdaling is geweest, zodat de definitieve tegemoetkoming kan worden berekend.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is niet altijd meer nodig. Dit is pas nodig als er een voorschot op de NOW is ontvangen van meer dan € 100.000,-. Hierbij worden de verschillende aanvragen binnen een bedrijf of groep tot één geheel gerekend. Mocht de definitief ontvangen subsidie meer dan € 125.000,- zijn, is ook een accountantsverklaring nodig. Bij een voorschot van meer dan € 20.000,- of een vaststellingsbedrag van meer dan € 25.000,- voldoet een verklaring van een derde zoals een administratiekantoor.

Heb je vragen over de NOW 2.0-regeling, of twijfel je of je verklaring nodig hebt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen jou als ondernemer graag verder.

Ontvang nu het gratis e-book

'17 essentiële tips voor startende ondernemers'

Leer van de fouten van ondernemers die jou voorgingen en maak een vliegende start met jouw bedrijf!

742 ondernemers gingen je voor.

17 essentiële tips voor startende ondernemers
× Hoe kunnen we u helpen?