Vooraf ingevulde aangifte (VIA)

Gepubliceerd op:
januari 7, 2020

Nu 2019 alweer achter ons ligt, zullen wij ons ook weer bezig gaan houden met de inkomstenbelasting. Om dit voor de particulieren zo makkelijk mogelijk te maken, vragen wij voor hen de VIA (vooraf ingevulde aangifte) aan. Maar wanneer betaalt u inkomstenbelasting en kunt u verwachten dat u belasting terug ontvangt? Wat houdt de VIA precies in?

Inkomstenbelasting

In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn of haar inkomsten. Deze inkomsten kunnen uit verschillende bronnen zijn ontstaan en de hoogte hiervan bepaald hoeveel belasting is verschuldigd. Dit is dus voor iedereen anders. De inkomsten zijn onderverdeeld in verschillende boxen:

Box 1

Box 1: belasting over inkomsten vanuit werk of wonen. Dit kan het loon zijn wat u verdiend uit uw dienstverband, maar ook winst uit een eigen bedrijf of inkomsten uit een eigen woning. Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten betaalt u een percentage aan inkomstenbelasting. Deze worden vastgesteld aan de hand van verschillende schijven, welke u op de site van de belastingdienst kunt vinden. Wel zijn er verschillende posten die u kunt aftrekken van de inkomsten zoals bijvoorbeeld ziektekosten, studiekosten en hypotheekrente. Daarnaast heeft ook iedereen recht op de algemene heffingskorting. Deze is onderdeel van de loonheffingskorting, welke u toepast bij de werkgever waarbij u het meeste verdiend. Andere onderdelen van de loonheffingskorting zijn arbeidskorting, ouderenkorting, alleenstaande-ouderenkorting, jonggehandicaptenkorting en levensloopverlofkorting.

Box 2

Box 2: belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Deze box wordt alleen geactiveerd wanneer u inkomsten hebt uit een N.V. of B.V. waarvan uw belang 5% of meer is. Dit omvat niet de aandelen die eventueel in uw bezit zijn.

Box 3

Box 3: belasting over het vermogen in bezit. Het vermogen omvat alle bezittingen en schulden wat uw bezit/heeft. Dit zijn alle (spaar-)rekeningen, beleggingen, aandelen, obligaties, contant geld, onroerende zaken (binnenland en buitenland) en schulden. De schulden mogen verrekend worden wanneer deze hoger zijn dan € 3.000,- en het openstaande, consumptieve schulden betreffen. De hypotheekschuld wordt niet in box 3 meegenomen. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen belasting te betalen, het zogenaamde heffingsvrij vermogen. In 2019 is dat € 30.360,- per persoon en € 60.720,- bij fiscaal partnerschap.

Als u in de loop van het jaar te weinig belasting heeft betaald, zult u het verschil terug moeten betalen. Dit kan bijvoorbeeld inkomsten betreffen waarover nog geen belasting is betaald, zoals bijverdiensten. Ook kan het voorkomen dat u te weinig loonheffing heeft betaald via uw werkgever, of als u onterecht gebruik heeft gemaakt van de loonheffingskorting. Dit kan veroorzaakt worden door de korting bij twee werkgevers toe te hebben gepast. Mocht u een eerdere voorlopige aanslag hebben betaald, maar deze bleek lager te zijn zult u dit verschil terug moeten betalen.

In plaats van belasting betalen kan het ook voorkomen dat u belasting terug ontvangt. Bijvoorbeeld wanneer u niet een heel jaar hebt gewerkt, kinderen hebt, studeert, onbetaald verlof hebt opgenomen, de AOW-leeftijd hebt bereikt of recht hebt op meerdere aftrekposten.

VIA
Door middel van de vooraf ingevulde aangifte is de belastingdienst al op de hoogte van veel van uw gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, zoals persoonsgegevens, werk, woning etc. Hierdoor wordt het vanuit de basis steeds gemakkelijker om de aangifte zo volledig mogelijk in te vullen en zal het flink wat tijd besparen. Mochten er gegevens missen kunnen deze worden opgevraagd en aangevuld. Het enige wat u hoeft te doen, indien dat nog niet is gedaan, is akkoord gaan met de registratie voor de VIA. Wij krijgen hierna van u een activeringscode, waarmee wij de registratie kunnen activeren. Als de registratie actief is kunnen wij daarna de gegevens via ons aangifteprogramma uit de VIA halen. Deze registratie is vervolgens één jaar geldig, u kunt dus per jaar beslissen of u ons wilt machtigen. Ook kunt u altijd beslissen om de registratie in te trekken.  

Heeft u meer vragen rondom de inkomstenbelasting of de VIA? Dan kunt u ons altijd even een berichtje sturen op +31 6 83382788, wij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 op dit nummer bereikbaar. Ook kunt u per e-mail contact met ons op nemen.

Ontvang nu het gratis e-book

'17 essentiële tips voor startende ondernemers'

Leer van de fouten van ondernemers die jou voorgingen en maak een vliegende start met jouw bedrijf!

742 ondernemers gingen je voor.

17 essentiële tips voor startende ondernemers
× Hoe kunnen we u helpen?